เหรียญ 1 บาท เจ้าฟ้าสิรินธรบัณฑิตองค์แรก มหาลัยแห่งประเทศไทย

ซื้อเลย # สินค้าคงเหลือ:

฿50.00 THB # สินค้าคงเหลือ:   1

Coin Portugal 2.5 escudos, 1977 UNC

ซื้อเลย # สินค้าคงเหลือ:

฿800.00 THB # สินค้าคงเหลือ:   1

เงินพดด้วงสุโขทัย ราคา บาท ตรา สังข์/ดอกไม้ หนัก1บาท ตราชัด สวยมาก

ซื้อเลย # สินค้าคงเหลือ:

฿35,000.00 THB # สินค้าคงเหลือ:   1

เบี้ยกุดชุม 10 เบี้ย สภาพสวย UNC หายาก

ซื้อเลย # สินค้าคงเหลือ:

฿2,500.00 THB # สินค้าคงเหลือ:   1

Coin Uganda 2 shillings, 1987

ซื้อเลย # สินค้าคงเหลือ:

฿1,000.00 THB # สินค้าคงเหลือ:   1

เหรียญ 25 สตางค์ดีบุก รัชกาลที่ 8 ( พระเศียรเล็ก ) พ.ศ. 2489

ซื้อเลย # สินค้าคงเหลือ:

฿150.00 THB # สินค้าคงเหลือ:   1

เงินพดด้วง ร.4 หนัก1สลึง (3.92g) ตรามงกุฎ-จักร 16 กลีบ หายาก

ซื้อเลย # สินค้าคงเหลือ:

฿15,000.00 THB # สินค้าคงเหลือ:   1

เงินพดด้วง อยุธยา ยุคต้น ตอกตราช้าง-หอยสังข์ ขนาด 1สลึง(2.69g) หายาก

ซื้อเลย # สินค้าคงเหลือ:

฿550.00 THB # สินค้าคงเหลือ:   1

Ceylon 50 cents, 1971

ซื้อเลย # สินค้าคงเหลือ:

฿1,500.00 THB # สินค้าคงเหลือ:   1

2482

ซื้อเลย # สินค้าคงเหลือ:

฿1,000.00 THB # สินค้าคงเหลือ:   1

เหรียญ ร.5 เงิน ราคา บาท ไม่มี ร.ศ. พระบรมรูป-ตราแผ่นดิน ตราตอกชัด PCGS AU55

ซื้อเลย # สินค้าคงเหลือ:

฿7,500.00 THB # สินค้าคงเหลือ:   1

เหรียญอัฐ ดีบุก พระมงกุฎ-พระแสงจักร ร4 ปี 2405 ในตลับเกรด PCGS AU55

ซื้อเลย # สินค้าคงเหลือ:

฿18,000.00 THB # สินค้าคงเหลือ:   1

Ancient coin, very old, very rare

ซื้อเลย # สินค้าคงเหลือ:

฿9,000.00 THB # สินค้าคงเหลือ:   1