2ฉบับ ธนบัตร 5 บาท รุ่น 5 แบบ 9 ลายเซ็น ส.-ป๋วย

ซื้อเลย # สินค้าคงเหลือ:

฿450.00 THB # สินค้าคงเหลือ:   1

3ฉบับ ธนบัตร 5 บาท รุ่น 5 แบบ 9 ลายเซ็น ส.-ป๋วย

ซื้อเลย # สินค้าคงเหลือ:

฿600.00 THB # สินค้าคงเหลือ:   1

2ฉบับ ธนบัตร 5 บาท รุ่น 5 แบบ 9 ลายเซ็น ส.-ป๋วย

ซื้อเลย # สินค้าคงเหลือ:

฿400.00 THB # สินค้าคงเหลือ:   1

2ฉบับ ธนบัตร 5 บาท รุ่น 5 แบบ 9 ลายเซ็น ส.-ป๋วย(ไม่ผ่านการใช้)

ซื้อเลย # สินค้าคงเหลือ:

฿450.00 THB # สินค้าคงเหลือ:   1

3ฉบับ ธนบัตร 5 บาท รุ่น 5 แบบ 9 ลายเซ็น ส.-ป๋วย(ไม่ผ่านการใช้)

ซื้อเลย # สินค้าคงเหลือ:

฿650.00 THB # สินค้าคงเหลือ:   1

2ฉบับ ธนบัตร 5 บาท รุ่น 5 แบบ 9 ลายเซ็น ส.-ป๋วย(ไม่ผ่านการใช้)

ซื้อเลย # สินค้าคงเหลือ:

฿450.00 THB # สินค้าคงเหลือ:   1

ธนบัตร 1บาทแบบ4 ร.8,เลขแดง ลายเซ็น ประดิษฐ์มนูธรรม หายาก

ซื้อเลย # สินค้าคงเหลือ:

฿1,900.00 THB # สินค้าคงเหลือ:   1

แบงค์ 1บาทแบบ9 หน้าหนุ่มเลขดำ ลายเซ็น ป. เดช หายาก

ซื้อเลย # สินค้าคงเหลือ:

฿1,600.00 THB # สินค้าคงเหลือ:   1

ธนบัตร 1 บาทโทมัส ลายเซ็นต์หายาก เสริม - เกษม หายาก

ซื้อเลย # สินค้าคงเหลือ:

฿250.00 THB # สินค้าคงเหลือ:   1