เงินพดด้วง ร.3 หนัก 1เฟื้อง 1.93 กรัม ตอกตรา ใบมะตูม หายาก

ซื้อเลย # สินค้าคงเหลือ:

฿650.00 THB # สินค้าคงเหลือ:   1

เงินพดด้วง ร.3 หนัก ครึ่งไพ 0.39 กรัม ตอกตรา ใบมะตูม หายาก

ซื้อเลย # สินค้าคงเหลือ:

฿650.00 THB # สินค้าคงเหลือ:   1

เงินพดด้วง ร.4 หนัก ครึ่งไพ 0.52 กรัม ตอกตรา พระเต้า หายาก

ซื้อเลย # สินค้าคงเหลือ:

฿5,500.00 THB # สินค้าคงเหลือ:   1