เงินพดด้วง อยุธยา ตอกตราช้าง-หอยสังข์ ขนาด 1สลึง(3.54g) หายาก

ซื้อเลย # สินค้าคงเหลือ:

฿2,000.00 THB # สินค้าคงเหลือ:   1

เงินพดด้วง อยุธยา ตอกตราช้าง-หอยสังข์ ขนาด 1สลึง(3.57g) หายาก

ซื้อเลย # สินค้าคงเหลือ:

฿3,000.00 THB # สินค้าคงเหลือ:   1

Norway 2 öre, 1943

ซื้อเลย # สินค้าคงเหลือ:

฿500.00 THB # สินค้าคงเหลือ:   1

Malaysia 50 sen, 1990 UNC

ซื้อเลย # สินค้าคงเหลือ:

฿1,000.00 THB # สินค้าคงเหลือ:   1

Uganda 10 cents, 1972

ซื้อเลย # สินค้าคงเหลือ:

฿1,000.00 THB # สินค้าคงเหลือ:   1

Romania 100 lei, 1943

ซื้อเลย # สินค้าคงเหลือ:

฿1,500.00 THB # สินค้าคงเหลือ:   1

Schweden sweden silver coin 1947, 1 krona, Gustaf V

ซื้อเลย # สินค้าคงเหลือ:

฿1,500.00 THB # สินค้าคงเหลือ:   1

Norway 2 öre, 1943

ซื้อเลย # สินค้าคงเหลือ:

฿500.00 THB # สินค้าคงเหลือ:   1

France 100 francs, 1954

ซื้อเลย # สินค้าคงเหลือ:

฿1,000.00 THB # สินค้าคงเหลือ:   1